Introduser ungdommene til meditasjon på klubben

‘’Følg pusten uten å prøv å kontrollere den, når du blir distrahert - led oppmerksomheten tilbake til pusten’’
❤️Livsmestring og folkehelse
🔥Annet

Om Aktiviteten

Varighet
Alder
Deltagere
Funksjoner
Passer for alle

Målet med aktiviteten

Ro i sinnet, samhold, bedre forståelse av indre liv

Beskrivelse av aktiviteten

Meditasjon er en mental praksis hvor oppmerksomheten bevisst rettes mot en ting, som for eksempel en lyd, følelse, tanke eller kroppsdel. Målet med meditasjon kan være å oppnå fysisk og mental velvære, økt mental kapasitet, utvidet bevissthet, åndelig innsikt.

‘’Følg pusten uten å prøv å kontrollere den, når du blir distrahert - led oppmerksomheten tilbake til pusten’’

Utstyr

Ingenting!