Arrangere en ungdomspolitisk dag

Trenger dere inspirasjon til å gjennomføre ungdomspolitisk dag på klubben eller ungdomsskolen? Look no more!

📚Kurs og kompetanse
❤️Livsmestring og folkehelse
💬Politikk og demokrati

Om Aktiviteten

Varighet
Etter eget ønske
Alder
Alle
Deltagere
Funksjoner
Passer for alle

Hva er målet med aktiviteten

Få ungdommenes innspill på hva som er viktig for dem i lokalsamfunnet, og dermed ha konkrete innspill til lokalpolitikere om hva de burde fokusere på.

Beskrivelse av aktiviteten

P.S: Denne aktiviteten er tatt med inspirasjon fra da Ungdom og Fritid bistod ungdomsrådene i Våler og Åsnes kommune å arrangere ungdomspolitisk dag på sine ungdomsskoler våren 2022.

For deres arrangementer tok vi utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, men en kan selvfølgelig velge en annen vinkling eller tema på ungdomspolitisk dag om ønskelig.

Dette er et super samarbeidsprosjekt mellom ungdommene i klubbstyret og ungdomsrådet i din kommune. Sammen kan de planlegge og gjennomføre ungdomspolitisk dag på fritidsklubben, eller samarbeide med en eller flere skoler for å gjennomføre det der. Om dere selger dette riktig, er det flere skoler som vil tilby en halv eller hel dag hvor dere kan gjennomføre ungdomspolitisk dag.

Utstyr

Utstyr som trengs avhenger av hvordan dere selv velger å gjennomføre det. Dette var noe av det Våler og Åsnes kommune trengte:

 • Post it lapper
 • Ark
 • Ruller med ark
 • Tusjer/penner
 • Mentimeter-undersøkelse
 • Kan være lurt med 2-3 planleggingsworkshops i forkant (her kan Ungdom og Fritid gledelig bistå)
 • 4-5 poster (stasjoner hvor ungdommene skal gjennomføre en aktivitet)
 • Ungdom og/eller voksne til å være på hver post/stasjon
 • Lunsj til ungdommene

Hvordan gjennomføre aktiviteten

 • Oppstartsmøte med ungdom for å finne ut hva en ønsker innspill på. Her kan man eksempelvis ta utgangspunkt fra lokale Ungdata-undersøkelser og/eller en avstemning mellom ungdommene (for eksempel på FNs bærekraftsmål.
 • Dato burde avklares så tidlig som mulig. Det burde være en god stund frem i tid, og ikke i ferie, og helst ikke i helg. Det beste er om det blir obligatorisk deltakelse (gjennom å ha det i skoletiden).
 • Når datoen er klar, kan man kontakte aktuelle lokaler og steder for å høre om lån av lokaler. Kontakt gjerne en eller flere ungdomsskoler (evt. videregående) for å høre om de kan bistå. Et tips er at bygg eid av kommunen, kan som oftest leies gratis eller til en veldig rimelig penge. Usikker på hvilke bygg som eies av kommunen? Spør en ungdomsarbeider på klubben.
 • Program for dagen burde også lages en god stund før gjennomføring. Hvordan programmet ser ut avhenger av fokuset deres og mulighetene dere har når det kommer til lokaler. Våler og Åsnes fikk bruke ungdomsskolene, og da brukte de både basketballbanen ute og flere klasserom inne. Ungdomsrådet i Åsnes fikk i tillegg bruke Åsnes kulturhus og kinosal for den delen av opplegget som var i plenum.
 • Avklare om det skal bestilles eller lages mat for gjennomføringen. Ekstra god mat er alltid positivt når det kommer til slike aktiviteter, og om en bestiller pizza eller noe - så blir det ikke altfor dyrt heller. Her er det viktig å passe på eventuelt allergier og andre behov (som kan fås gjennom skolen om dere samarbeider med de).
 • Kjøpe inn eventuelt utstyr dere trenger ut fra postene eller opplegget dere har laget. Kanskje har fritidsklubben eller samarbeidspartnere noe dere kan bruke? Skulle budsjettet være lite, så kan dere kontakte butikker for å høre om de kan sponse dere og arrangementet deres!
 • Fordele arbeidsoppgaver for både tingene som må gjøres før gjennomføringen, men ikke minst til under selve ungdomspolitiske dagen!

P.S: Det er nok flere større og mindre ting imellom de vi har skrevet her, men vi håper dette gir dere et godt utgangspunkt å jobbe med!