Åpen dag på klubben (fra Redd Barna aktivitetshefte)

Det er bra at folk dere dere bor skjønner akkurat hvor viktig klubben er, og hvorfor. Den mest effektive måten å sørge for det på, er å invitere dem på klubben for å bli litt kjent med de som bruker klubben, og lære om hvordan klubben funker.

❤️Livsmestring og folkehelse
Medvirkning og unge arrangører

Om Aktiviteten

Varighet
Alder
Deltagere
Funksjoner

Hva er målet med aktiviteten

En åpen dag handler om at du og andre ungdommer, sammen med de ansatte på klubben, kan åpne dørene til fritidsklubben for hele
lokalsamfunnet.

Beskrivelse av aktiviteten

Hvorfor arrangere åpen dag på klubben? Det kan være fordi dere vil få flere ungdommer til å bli kjent med klubben, eller fordi dere ønsker å vise frem klubben til lærere, foreldre, fritidsledere, lokalpolitikere eller andre voksne slik at de skal få vite om klubben og hva som skjer der. Bruk oppskriften nedenfor, og se på eksemplene på s. 18 og 19 for å få inspirasjon til hva dere kan gjøre på den åpne dagen dere vil arrangere.

P.S: Denne aktiviteten er med tillatelse tatt ut fra Redd Barna sitt aktivitetshefte.

Hvordan gjennomføre aktiviteten

SETT NED EN ARRANGEMENTSGRUPPE
Inviter ungdommer og en ansatt på klubben til å planlegge den åpne dagen. Dere kan invitere ungdommer fra klubben, ungdomsråd, elevråd eller andre ungdomsgrupper. Start med å invitere alle sammen til et planleggingsmøte.

PLANLEGG DEN ÅPNE DAGEN

På det første møtet deres må dere lage en oversikt over hvem som skal ta ansvar for hva, og når det skal gjøres. Avtal å møtes i gruppa minst to ganger etter det, for å sjekke ut hvordan det går med alle oppgavene.

Arrangementsleder: Pek ut en person som leder av gruppa. Lederen passer på at alle får gjort det de skal
innen fristene dere bestemmer, og har ansvar for budsjettet.

Spør gjerne en som jobber på klubben om hjelp til å søke penger for å arrangere den åpne dagen.
Lederen må også lage en plan for hvor og når alle aktivitetene skal skje på selve dagen. Denne planen må alle vite om som skal delta.

Deretter fordeler dere oppgaver som må gjøres i forkant av den åpne dagen og på selve dagen. Når dere skal fordele oppgaver, kan de deles i de to kategoriene på neste side.

FØR DAGEN: Markedsføring, invitasjoner og logistikk

  • Skriv en arrangementstekst – en kort invitasjon som forklarer hva som skal skje på den åpne dagen, når det skal skje, og adressen til klubben. Invitasjonen kan dere sende til dem dere ønsker at skal delta. Dere kan også sende den til lokalavisen og bruke den i sosiale medier. Skal dere invitere politikere til den åpne dagen? Se tips fra en lokalpolitiker på s. 28 om hvordan dere kan ta kontakt.
  • Lag plakater og spre ordet – heng opp plakater der dere bor. Hvor er de personene dere ønsker at skal komme på den åpne dagen. Tenk igjennom dette. Kan det være lurt å henge opp plakater på butikken? På biblioteket? På skolen (husk lærerværelset) eller på rådhuset? Kanskje dere kan få kirken/moskeen til
    å henge opp plakater hos seg og fortelle om arrangementet? Spre også plakaten i sosiale medier. Dere kan få lokale organisasjoner til å dele den i Facebook-grupper og på Facebook-sider og Instagram. Viktigst av alt: Send en e-post til skoleledelsen og be dem sende ut plakaten gjennom skolemeldingsappen.
  • Fiks det praktiske – Lag en liste over alt praktisk som må ordnes. Hva trenger dere til det som skal skje i programmet på den åpne dagen? Vil dere låne bålpanner eller partytelt? Har dere snacks til alle som kommer? Hvem fikser pynten og baker kaken? Om dere ikke har så mye penger, kan dere prøve å gå til en matbutikk og spørre om dere kan få noe frukt eller bakverk de ikke har fått solgt, og ellers hadde måttet kaste.

SELVE DAGEN: Programposter og politiker-ansvar

  • Aktivitetsansvarlige – Fordel de praktiske oppgavene: hvem lager og arrangerer Kahoot? Hvem holder tellingen på ping-pong-turneringen? Hvem lager maten, og passer på at den blir delt ut? Skal noen holde tale, og skal noen dele ut diplomer? Sjekk at dere kan printe ut diplomer på klubben eller på forhånd.
  • Person-ansvarlige – Fordel hvem som passer på at alle som kommer blir godt tatt imot og skjønner hva som skjer. Kanskje dere vil ha omvisninger på klubben for de som kommer? Om politikere og journalist fra lokalavisen kommer, må noen ha ansvar for å passe på dem under hele dagen.